Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Środki wsparcia finansowego obecnie i w najbliższym czasie.

24 kwietnia 2023
 

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Centrum konferencyjnym Hotelu Malbork odbyło się spotkanie dla
przedsiębiorców. Jednym z punktów programu było przedstawienie przez Towarzystwo Rozwoju
Powiśla aktualnej oferty finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz plany na
przyszłość w sferze możliwości pozyskiwania finansowania zarówno dla jednostek samorządu
terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Prezes Zarządu Piotr Łączny przedstawił produkty finansowe,
którymi dysponuje aktualnie TRP m.in. Pożyczka Ogólnorozwojowa natomiast Edyta Jacaszek
Koordynator ds. Rozwoju Linii Pożyczkowych zaprezentowała Instrumenty Finansowe w programie
Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, które prawdopodobnie w niedługim czasie,
znajdą się w ofercie TRP :

 1. Pożyczka dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na cel inwestycyjno –
  rozwojowy, generujący przychody, np. usprawnienie procesów produkcyjnych
 2. Pożyczka w obszarze wspierania efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów
  cieplarnianych, na modernizację energetyczną budynków wielorodzinnych, wspólnot
  mieszkaniowych
 3. Pożyczka dla inwestorów, przedsiębiorców, np. chcących wybudować instalacje wytwarzające
  energię z odnawialnych źródeł energii (OZE)
 4. Ekopożyczka dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w obszarze
  modernizacji i transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w
  tym przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia odpadów materiałowych w
  przedsiębiorstwach lub zmniejszenia materiałochłonności w procesie produkcji.
 5. Pożyczka na kształcenie osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub
  potwierdzić swoje kompetencje oraz nabyć kwalifikacje, bez ograniczeń co do przedmiotu i
  formy kształcenia.

Ponadto przedsiębiorcy mogli zapoznać się z ofertą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Agencji Rozwoju Przemysłu SA.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskiwania dokładniejszych informacji odnośnie dostępności
projektów.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.