Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Spotkanie Członków Rady Gospodarczej

10 października 2022
 

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Powiśla nie tylko skutecznie pozyskuje środki finansowe na rozwój przedsiębiorstw w postaci finansowania zwrotnego ale także wspiera, inicjuje i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu propagowanie wiedzy i możliwości skorzystania ze środków pomocowych dla MSP.

Tak było również 6 października 2022 r.  podczas otwartego spotkania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka, gdzie na zaproszenie Pana Piotra Łącznego  – Prezesa Zarządu TRP w spotkaniu uczestniczyli goście z Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z Gdańska oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Biura Regionalnego z Poznania.

PFR Sp. z o. o. reprezentował Pan Jacek Zwolak – Prezes Zarządu oraz Pan Jacek Baczewski – Dyrektor ds. rozwoju instrumentów finansowych.

Z ramienia PARP w potkaniu uczestniczyli Pan Maciej Fliger – Prezes Zarządu oraz Pani Agnieszka Kozakiewicz – Starszy Specjalista.

Podczas dyskusji przedstawiciele PARP omówili możliwości skorzystania z programu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” oraz nakreślili wstępne prognozy kolejnych programów pomocowych.

Natomiast Pan Jacek Zwolak w swoim wystąpieniu poinformował o programach, które są realizowane za pośrednictwem m.in. TRP w Malborku –Pożyczka Ogólnorozwojowa oraz PFR sp. z o.o.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.