Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

O nas

Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą w Malborku wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa w dostępie do finansowania zewnętrznego. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.
 
Towarzystwo zostało utworzone w 2007 roku przez osoby prywatne. Zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego. Procedura udzielania pożyczki jest maksymalnie uproszczona. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską.
 
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.

Celem działania Towarzystwa Rozwoju Powiśla to:
 
 • Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego,
 • Działanie w kierunku ograniczania bezrobocia,
 • Prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z integracją europejską,
 • Popularyzacja wiedzy, osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami,
 • Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
 • Działania na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorców do warunków wolnorynkowych,
 • Pomoc rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchamianiu tej działalności,


 • Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw,
 • Współpraca z zagranicą,
 • Prowadzenie działalności oświatowej,
 • Wspomaganie instytucji edukacyjnych,
 • Prowadzenie promocji województwa Pomorskiego, w szczególności Gminy Dzierzgoń,
 • Działalność poligraficzna,
 • Działalność kulturalna.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.