Pożyczki dla Przedsiębiorstw z całego Pomorza.

Niesamowicie korzystne zmiany warunków udzielania pożyczek.

29 kwietnia 2020
 

Decyzją Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Gdańsku,  zmieniamy Metryki poszczególnych linii pożyczkowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. :

Pożyczka Eksportowa (PE)

Dla pożyczek już przyznanych ale jeszcze nierozliczonych przez Przedsiębiorcę oraz dla nowo przyznawanych:

  1.  do 100% przeznaczenia środków na utrzymanie prowadzonej działalności, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
  2. Dla już udzielonych pożyczek, ale nie rozliczonych jeszcze przez przedsiębiorcę.. istnieje szansa zmiany celu wydatkowania pożyczki i przeznaczenia jej wg. ppkt. a) (powyżej)
  3. Rozliczenia pożyczek (udokumentowanie wydatkowania środków przez przedsiębiorcę) w terminie 360 dni od daty wypłaty przez TRP pożyczki na konto przedsiębiorcy,
  4. Oprocentowanie pożyczek w wys. 0% w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty udzielenia pożyczki. Ale tylko dla nowo udzielanych pożyczek.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że te niesamowicie korzystne dla przedsiębiorców warunki będą aktualne tylko do 31.12.2020 roku!

  1. Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu(PN)
  2. Oprocentowanie pożyczek w wys. 0% w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty udzielenia pożyczki. Ale tylko dla nowo udzielanych pożyczek!

Także w tym przypadku podkreślamy, że te niesamowicie korzystne dla przedsiębiorców warunki będą aktualne tylko do 31.12.2020 roku!

ZAPRASZAMY zatem do nas- pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu środków finansowych także na przetrwanie trudnego czasu w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Najczęstsze pytania.


Jak dojechać ?


Zadzwoń do nas.