• image
  • image
  • image
Previous Next

o nas fundusze opłaty i prowizje dokumenty

Towarzystwo Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa w dostępie do finansowania zewnętrznego. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości...

Czytaj więcej

Towarzystwo Rozwoju Powiśla w Dzierzgoniu udziela pożyczek ze środków: Środków z Inicjatywy JEREMIE w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego...

Czytaj więcej

Opłaty i Prowizje

 

Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej
Zadzwoń

55 261 73 27


Napisz

biuro@trpd.pl


Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku w Partnerstwie

z Towarzystwem Rozwoju Powiśla

OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH

do Projektu Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Wzmacniamy potencjał na potrzeby branży ICT

Projekt skierowany jest do 100 osób kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych po 30 roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych powiaty malborski, kwidzyński, sztumski.

W ramach projektu zapewnimy wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, szkolenia, płatne staże i zatrudnienie dla co najmniej 50% uczestników projektu Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnej elektroniki zostaną powierzone instytucji posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty, będącej Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC, posiadającej udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i egzaminów wraz z certyfikacją z nowoczesnej elektroniki (np. metody montażu i napraw pakietów elektronicznych, płyt drukowanych, zasady montażu wiązek kablowych, wymagania dla aplikacji SPACE). Trenerzy przewidziani do realizacji szkoleń będą posiadać najwyższą licencją Master IPC Trainer lub licencję Certyfikowanego Trenera IPC. Osoby te będą dysponować również międzynarodowymi certyfikatami ESA (ang. European Space Agency) CAT 3 i CAT 2.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas szkoleń a po zaliczeniu końcowego egzaminu branżowy imienny Międzynarodowy Certyfikat IPC i Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy nabędą następujące kwalifikacje: znajomość zasad BHP, obsługa elementów elektronicznych, wiedza na temat rodzajów płyt drukowanych, podstawy lutowania, rodzaje spoiw lutująco-rozlutowujących, rodzaje komponentów elektrycznych występujących w technologii PTH i SMT, kryteria montażu elementów przewlekanych i powierzchniowych w tym dla aplikacji działających w przestrzeni SPACE, informacje na temat napraw pęcherzy, wygięć i skręceń, informacje na temat żywic epoksydowych, miksowania i nakładania, praktyczne umiejętności napraw płyt drukowanych w tym laminatu, wad laminatów ,przewodników, pól lutowniczych, instalowania przewodów połączeniowych.

Po szkoleniach zapewniamy Staże zgodnie z wyznaczonymi standardami wskazanymi w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży i/lub Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk oraz w przypadku osób niepełnosprawnych z ustawą z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zapewnimy opiekuna stażystów z ramienia firmy (1 opiekun dla max.3 stażystów). Uczestnicy staży otrzymają stypendium stażowe w wysokości minimum wynagrodzenia za pracę. Zapewnimy organizacja staży zawodowych w firmach woj. Pomorskim z branży ICT (m.in. Flextronics -Tczew, Jabil, Lacroix - Kwidzyn, Huber&Shuner - Tczew, Plati - Kwidzyn, Assel - Gdańsk, PanLink -Tczew, Gdańsk- są to firmy zajmujące się produkcją, montażem elementów elektronicznych)

Po ukończeniu staży uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni na co najmniej 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje – patrz załączniki:

 

Iwona Błaszczyk

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

w Malborku

82 – 200 Malbork

Al. Wojska Polskiego 499

Zadzwoń 55 272 36 78

Napisz: iwona.blaszczyk@swp.malbork.pl

 

Piotr Łączny

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

82 – 200 Malbork

Al. Wojska Polskiego 499

Zadzwoń 55 261 73 27

Napisz: biuro@trpd.pl

 

 

 

 

 

 

Aktualności


Umowa podpisana! Jako jedyni z powiśla mamy środki na duże pożyczki / 2015-10-08

W dniu dzisiejszym (8.10.2015) w godzinach popołudniowych, w siedzibie BGK Gdańsk, podpisaliśmy ...

więcej

Otwarcie biura Towarzystwa Rozwoju Powiśla w Malborku / 2014-09-25

W dniu 23.09 br. otwarliśmy swoje nowe biuro i jednocześnie siedzibę Stowarzyszenia. Korzystając...

więcej

Ogloszenie / 2014-03-24

Towarzystwo Rozwoju Powiśla przyjmuje zapisy na pożyczki dla mśp na cele inwestycyjne : - oproce...

więcej

Fundusze


  • Dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu TOR#10

     

  • Dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP 1 /PARP 2

     

  • Środków z Inicjatywy JEREMIE w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Szkolenia


Obecnie nie prowadzimy żadnego naboru na szkolenia.